logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
14.05.2019
MSIS 2019/3
Tīrīšanas līdzekļu, mazgāšanas un higiēnas preču iegāde Maltas speciālās internātpamatskolas vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Rēzeknes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009112679
Georgs Ignatjevs, maltasspec@saskarsme.lv, tālrunis: 64631050
Piegāde
33700000-7 Higiēnas preces.
10000.00 EIRO
12 Mēneši
Tīrīšanas līdzekļu, mazgāšanas un higiēnas preču iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Maltas speciālās internātpamatskolas vajadzībām, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
14.05.2019
27.05.2019 11:00 (plānots)
27.05.2019 11:00 (plānots)